عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:یکشنبه 3 خرداد 1394-07:45 ب.ظ

سکه خارجی (قاره آسیا) (سری 2)4507- تاجیکستان    20 دیرام     2011             کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان     p

4508- تاجیکستان    50 دیرام   2011         کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان  p

4509- تایلند    25 ساتانگ    1946  (رامای هشتم)  (جنس: قلع)             کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان فروخته شد   p

4510- تایلند   5 ساتانگ    1950  (رامای نهم)  (جنس: قلع)          کیفیت بسیارعالی: 4500 تومان    p

4513- تایلند    2 بات   1993  (یادبودی)              کیفیت بانکی: 7500 تومان فروخته شد

4516- تایلند    10 بات    1979  (یادبود فارغ التحصیلی پرنسس چولابورن، کوچکترین دختر رامای نهم پادشاه پیشین تایلند)   فروخته شد

4522- تایلند   1 ساتانگ  برنزی   1941   (پادشاهی رامای هشتم)                    فروخته شد             i

4525- تایلند   1 بات   1996   (یادبود  50مین سال حکومت رامای نهم)             کیفیت بینهایت عالی: 1800 تومان   p

4531-  تایلند    1 بات    1977                    کیفیت بانکی: 1600 تومان 

4532- تایلند    1 بات    1975            کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان   p

4534- تایلند    5 بات    1972            کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان   i

4535- تایلند    5 بات    (1979-1977)            کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان   i

4540- تایلند     25 ساتانگ    برنزی    (2008- 1987)          کیفیت بینهایت عالی: 1400 تومان د

4541- تایلند     50 ساتانگ    برنزی    (2008- 1987)           کیفیت بینهایت عالی: 1400 تومان د

4542- تایلند     25 ساتانگ    مسی    (20178- 2008)          کیفیت بینهایت عالی: 1200 تومان

4546- تایلند   1 بات    (2012-1986)                    کیفیت درحدبانکی: 500 تومان

4547- تایلند   1 بات    (2013-2008)                    کیفیت درحدبانکی: 500 تومان

4548- تایلند   2 بات   نیکل  (2009-2004)                    کیفیت بانکی: 800 تومان

4550- تایلند   2 بات  برنزی  (2016-2008)                 کیفیت درحدبانکی: 800 تومان        د

4552- تایلند   5 بات    (2008-1988)  (نیکل)              کیفیت بسیارعالی: 1400 تومان                  د

4553- تایلند   5 بات    (2015-2008)  (نیکل)              کیفیت درحدبانکی: 1400 تومان             د

4556- تایلند    10 بات   (2009-1988)                کیفیت عالی: 2500 تومان          p

4559- تایلند    10 بات   1996    (یادبود 50مین سال سلطنت رامای نهم)             کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان

4560- تایلند   10 بات   2004    (یادبودی)                                           فروخته شد

4562- تایلند    25 ساتانگ     1957                      کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان       د

4564- تایلند    50 ساتانگ     1957               کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان فروخته شد    p

4581- تایوان    1 یوان    1980- 1960                            فروخته شد  p

4582- تایوان     1 یوان     1981                 کیفیت درحدبانکی: 1500 تومان p

4584- تایوان    10 یوان    (2010-1981)               کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان p
 

4586- تایوان   10 یوان   2014 (یادبود 100مین سالروز جمهوری چین)       کیفیت درحدبانکی: 6000 تومان رزرو شده Zp


4587- تایوان     50 دلار    2002                                                        فروخته شد      ET  Fi

4588- تایوان   5 جیائو    1981-1967             فروخته شد zp

4590-  ترکمنستان     5 تنسی     1993              کیفیت بسیارعالی: 1800تومان   p

4591-  ترکمنستان     10 تنسی     1993              کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان    i


4594- ترکمنستان    5 تنگه    2009             کیفیت بسیار عالی: 1600 تومان  د

4595- ترکمنستان    10 تنگه    2009             کیفیت بانکی: 1600 تومان     د

4596- ترکمنستان    20 تنگه    2009               کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان     د

4597- ترکمنستان    50 تنگه    2009               کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان      p

4599- ترکمنستان    500 مانات    1999             کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان         p

4600- ترکمنستان    1000 مانات    1999               کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان         p

4621- چین      5 جیائو       2010                  کیفیت درحدبانکی: 1000 تومان   د

4622- چین    1 جیائو     2009               کیفیت بانکی: 1000 تومان

4626- چین    1 یوان     2012                    کیفیت درحدبانکی: 1400 تومان

4627- چین    1 فن    1972                     کیفیت بانکی: 1200 تومان 

4628- چین    2 فن    1983                 کیفیت بانکی: 1200 تومان        د

4629- چین    5 فن    1988                       کیفیت بانکی: 1400 تومان     د

4630- چین   1جیائو    1993                     کیفیت درحدبانکی: 1400 تومان        د

4650- ژاپن    1 ین     (آلومینیومی)                            کیفیت بسیار عالی: 1000 تومان

4651- ژاپن    5 ین   برنجی                کیفیت بسیار عالی: 1600تومان  د

4652-  ژاپن  10 ین    (جنس: برنز - حاشیه صاف/بی دندانه)                 کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان                 p

(این سری سکه 10 ینی دارای دو واریته میباشد: ضرب سالهای 1951 تا 1958 با حاشیه دندانه دار  و  از 1959 تا 2015 با حاشیه بی دندانه/صاف می باشند)


4654- امپراطوری ژاپن   10 سن   1944                    فروخته شد  T
(دوره امپراطوری هیروهیتو ملقب به امپراطور شووا، آخرین امپراطور ژاپن)

4665- ژاپن   50 ین   1967 (42)                کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان    i

4666- ژاپن     100 ین   2015 (27)            کیفیت بسیارعالی: 7000 تومان   T

4675-  ژاپن    500 ین    1985                                                      فروخته شد
(یادبود نمایشگاه اکسپو 85 تسوکوبای ژاپن)

4705- سریلانکا     10 سنت    1978              فروخته شدp

4707- سری لانکا     2 روپیه     1981   (یادبود سد Mahaweli)                  فروخته شد    SVi

4710- سری لانکا     5 روپیه    1999  (غیر آهنربایی)                         فروخته شد


4711- سری لانکا     5 روپیه    2013   (آهنربایی)               فروخته شد  p

4714- سریلانکا    50 سنت    1994         کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان فروخته شد

4715- سریلانکا    1 روپیه   1978          کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان   i


***********************************************************
-------------------------------------------------------------


4733- سیلان    1 روپیه    1965            فروخته شد   p


4752- سنگاپور   5 سنت    1979                         کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان


4753- سنگاپور   10 سنت    1967                     کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان             د


4754- سنگاپور   20 سنت    1967                          کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان    p


4760- سنگاپور    1 سنت    1995                    کیفیت بسیار عالی: 1400 تومان           د


4761- سنگاپور    5 سنت    2007                        کیفیت درحدبانکی: 1400 تومان     د


4762- سنگاپور    10 سنت    1988              کیفیت بانکی: 1400 تومان د

4763- سنگاپور     20 سنت    2009           کیفیت بانکی: 1500 تومان4765- سنگاپور     1 دلار     1997               کیفیت درحدبانکی: 4000 تومان    i

4767- سنگاپور   5 سنت    2013                     کیفیت بانکی: 1500 تومان     د


4768- سنگاپور    10 سنت    2013             کیفیت بانکی: 1500 تومان    p

4801- سوریه    1 غرش (پیاستر)    1935                                 فروخته شد

4802- سوریه    25 قرش    1947  (نقره)            کیفیت بسیارعالی: 18500 تومان فروخته شد

4803- سوریه   1 لیر  1950 (نقره)                                 فروخته شد

4804- سوریه   1 لیر   1978  (یادبود انتخاب مجدد حافظ اسد به ریاست جمهوری)         کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان

4806- سوریه     25 لیر    1996               کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان  p

4807- سوریه     25 لیر    2003    (هولوگرام دار)               کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان

4808- سوریه    25 لیر  1995  (یادبود 25مین سال تشکیل نهضت اصلاحات به رهبری حافظ اسد)        کیفیت بسیارعالی = 3500تومان   p


4811- سوریه    50 قرش   1972   (یادبود  25مین سال تاسیس حزب بعث)         کیفیت بینهایت عالی: 5000 تومان       p

4825- سوریه    25 قرش   1968 (عقاب 3 ستاره / طرح اول - تاریخ جلوی سکه)         کیفیت درحدبانکی: 1600 تومان فروخته شدد

4826- سوریه   25 قرش   1979 (عقاب 3 ستاره / طرح دوم - تاریخ پشت سکه)       کیفیت بانکی: 1500 تومان     د

4832- سوریه    50 قرش   1968 (عقاب 3 ستاره/ طرح اول - تاریخ جلوی سکه)         کیفیت بانکی: 1600 تومان    د

4833- سوریه    50 قرش   1979 (عقاب 3 ستاره / طرح دوم - تاریخ پشت سکه)      کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان   د

4834- سوریه    1 لیر    1968 (عقاب 3 ستاره - تاریخ جلوی سکه/ طرح اول)        کیفیت بینهایت عالی: 1800 تومان   د

4835- سوریه    1 لیر    1991  (عقاب 3 ستاره- تاریخ پشت سکه زیر عقاب/ طرح دوم)       کیفیت بینهایت عالی: 1600تومان   د

4838- سوریه    2 لیر    1996                      کیفیت بانکی: 1800تومان  فروخته شد p

4839- سوریه    5 لیر    2003   (هولوگرام دار-طرح جدید)           کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان د


4840- سوریه    5 لیر    1996  (بدون هولوگرام-طرح قدیم)           کیفیت بسیار عالی: 1800 تومان  د

4842-  سوریه    10 لیر    2003                  کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان رزرو شده            p
(Copper-nickel-zinc – 9.53 g – 27.4 mm)


4843-  سوریه    10 لیر    1996                کیفیت بینهایت عالی: 1800 تومان  p
(Copper-nickel – 7 g –  26.4 mm)

(تصویر روی سکه متعلق به شهر باستانی palmyra)

 (پالمیرا در گذشته یکی از شهرهای بسیار مهم در مرکز سوریه بوده‌است که در یک بیابان در ۲۱۵ کیلومتری شمال شرق دمشق و ۱۲۰ کیلومتری جنوب غرب رود فرات واقع شده‌است. این شهر به عنوان یک کاروانسرا برای افرادی که از صحرای سوریه عبور می‌کرده‌اند بسیار با اهمیت بوده و به همین دلیل «عروس کویر» خوانده می‌شده‌است) ( این شهر زیبا در سال ۲۷۴ میلادی توسط اورلیانوس، امپراتور روم درجنگی خونین که بین ملکهٔ زنوبیا «ملکهٔ تدمر»(پالمیرا) رخ داد ویران شد.)


4848- سوریه   10 قرش    1965                    کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان     p

4855- سوریه (جمهوری عربی متحده- دوره اتحاد مصر و سوریه)  10 قرش   1960        کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان  فروخته شدp


4860- سوریه    5 قرش    1971   (FAO)                     کیفیت بسیارعالی: 2500 تومان فروخته شد

4864- سوریه   10 قرش     1948                   کیفیت بسیارعالی:4000 تومان    i

4869- سوریه    دو و نیم  قرش (قرشان و نصف)   1962        فروخته شدنظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب