عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:دوشنبه 4 خرداد 1394-03:43 ب.ظ

سکه خارجی (قاره اروپا) (سری 4)


2001- روسیه تزاری   15 کوپیک   1915  (نقره)           کیفیت بسیارعالی: 22000 تومان

2003- روسیه تزاری    50 کوپیک   1909  (امپراطوری نیکولای دوم)              فروخته شد

2004- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  50 کوپیک  1921  (نقره با عیار 900)        فروخته شد

2010- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)  سکه 5 روبل   1990                فروخته شد
(یادبود موزه و موسسه تحقیقاتی ماتناداران با نام کامل مسروپ ماشتوتس ماتناداران در ایروان ارمنستان، از بنیادها و موزه های برجسته ارمنستان و از گنجینه های پرمایه جهان و مخزن گرانبهایی ازدستنوشته ها و نسخه های خطی کهن و کتب قرون وسطایی می باشد)
(مسروب ماشتوتس مقدس، ابداع کننده الفبای زبان ارمنی، بانی ادبیات نوشتاری ارمنی و نخستین آموزگار،مترجم و بنیانگذار نخستین مدرسه ارمنی است)

2015- اتحاد جماهیر شوروی  (CCCP)    سکه   1 روبل  1977  (یادبود المپیک تابستانی 1980 مسکو)       کیفیت بسیارعالی: 8500 تومان رزرو شده  z

2016- اتحاد جماهیر شوروی  (CCCP)    سکه   1 روبل  1985  (یادبود 12مین فستیوال جهانی جوانان)       کیفیت درحدبانکی: 8500 تومان   z

2017- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)   سکه 1 روبل  1990  (یادبود 130مین سالگرد تولد آنتون چخوف )      فروخته شد   Fi
(آنتون پاولویچ چخوف، داستان نویس و نمایشنامه نویس برجسته روس است. او در زمان حیاتش بیش از 700 اثر ادبی خلق کرد. او را برجسته ترین داستان کوتاه نویس میشمارند و در زمینه نمایشنامه نویسی نیز آثار برجسته ای از خود بجای گذاشته است. و وی را پس از شکسپیر بزرگترین نمایشنامه نویس می دانند.)

2020-  شوروی CCCP  (اتحاد جاهیر شوروی)    1 روبل    1975               کیفیت بسیارعالی: 10000 تومان         i
(یادبود 30مین سالروز پایان جنگ جهانی دوم)

2032- روسیه   10 روبل   2015  (سری یادبود شهرهای افتخار جنگ - پترو پاولوسک-کامچاتسکی)    کیفیت بسیارعالی: 7000 تومان   i


2034- روسیه   10 روبل   2013  (یادبود بیستمین سال ایجاد قانون اساسی فدراسیون روسیه)        کیفیت بانکی: 8000 تومان فروخته شد

2035- روسیه   10 روبل   2012 (سری یادبود شهرهای افتخار جنگ- شهر لوگا)       کیفیت بینهایت عالی: 8000 تومان فروخته شد  i

2037- روسیه   10 روبل   2011 (یادبود پنجاهمین سالگرد اولین پرواز فضایی)       کیفیت بینهایت عالی: 8000 تومان

2040-  روسیه     10 روبل    2005                                        فروخته شد         NET
(یادبود 60مین سالگرد پیروزی در جنگهای بزرگ ملی 1941 تا 1945)

2041-  روسیه     10 روبل    2014    (سری یادبود فدراسیون روسیه)        کیفیت بانکی: 9500 تومان فروخته شد

2042-  روسیه     10 روبل    2014    (سری یادبود فدراسیون روسیه)          کیفیت بانکی: 9500 تومان 

2043-  روسیه     10 روبل    2014    (سری یادبود فدراسیون روسیه)          کیفیت بانکی: 9500 تومان فروخته شد

2045-  روسیه     10 روبل    2013    (سری یادبود فدراسیون روسیه - جمهوری داغستان)          کیفیت بانکی: 9500 تومان

2046-  روسیه     10 روبل    2013    (سری یادبود فدراسیون روسیه - جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا)          کیفیت بانکی: 9500 تومان

2070- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)      سکه  20 کوپیک  نقره    1928         فروخته شد

(نقره - 3.6گرم - 21.8میلیمتر)


2072-  شوروی CCCP  (اتحاد جاهیر شوروی)     20 کوپیک    1967        کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان         z

(یادبود 50 مین  سالگرد انقلاب اکتبر 1917)


2073-  شوروی CCCP  (اتحاد جاهیر شوروی)     15 کوپیک   1967         کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان         z

(یادبود 50 مین  سالگرد انقلاب اکتبر 1917)


2074- شوروی CCCP  (اتحاد جاهیر شوروی)    1 پولتینیک  1924  (نقره با عیار 900)          کیفیت بینهایت عالی: 38000 تومان فروخته شد


2075-  شوروی CCCP  (اتحاد جاهیر شوروی)     1 روبل     1970             کیفیت بسیارعالی: 7000 تومان                z

(یادبود صدمین سالروز تولد لنین)


2076-  شوروی CCCP  (اتحاد جاهیر شوروی)    1 روبل    1967          کیفیت بسیارعالی: 7500 تومان        i

(یادبود پنجاهمین سالروز انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 معروف به انقلاب سرخ)


2077-  شوروی CCCP  (اتحاد جاهیر شوروی)   50 کوپیک     1967          کیفیت بسیارعالی: 6500 تومان        i

(یادبود پنجاهمین سالروز انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 معروف به انقلاب سرخ)


2079-  شوروی CCCP  (اتحاد جاهیر شوروی)    1 روبل    1965               کیفیت بسیارعالی: 8000 تومان         sx
(یادبود بیستمین سالروز پیروزی در جنگ جهانی دوم)

2085- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  10 کوپیک   1992             فروخته شد    p

2088- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  10 روبل   1991      کیفیت بسیار عالی: 4500 تومان  i

2090- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  50 کوپیک   1964                کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان     p

2092- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  1 روبل    1964            کیفیت بسیار عالی: 4000 تومان       i

2095- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)     سکه  15 کوپیک    1956 ( 16 ریبون)         کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان فروخته شد   i

2095- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)     سکه  15 کوپیک    1957 ( 15 ریبون)        کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان


2098- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  20 کوپیک  1932           کیفیت بسیار عالی: 8500 تومان   T

2100- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  15 کوپیک    1932        کیفیت بسیارعالی: 8500 تومان  فروخته شد i


2102- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  1 کوپیک    1986        کیفیت بسیارعالی: 1500تومان

2103- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)   سکه  1 کوپیک   1938                     فروخته شد

2104- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)    سکه  3 کوپیک  1939  (طرح اول- 11 ریبون)           فروخته شدi

0000- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)   سکه  5 کوپیک برنزی  1930 (طرح اول - 7 ریبون)          فروخته شد  p

2109- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)   سکه  5 کوپیک  1991 (طرح دوم- 15 ریبون)          کیفیت بسیارعالی: 1800تومان   p

2111- اتحاد جماهیر شوروی (CCCP)   سکه  15 کوپیک   1991          کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان     د

2150- روسیه   5 کوپیک    1998          کیفیت بسیارعالی: 1400 تومان


2154- روسیه    1 روبل   2013                  کیفیت بانکی: 800 تومان

2156- روسیه    5 روبل   1998             کیفیت بانکی: 1500 تومان

2157- روسیه    1 روبل   2016 (طرح جدید)               کیفیت بانکی: 1200 تومان

2158- روسیه    2 روبل   2016  (طرح جدید)              کیفیت بانکی: 1500 تومان     د

2159- روسیه    5 روبل    2017               کیفیت بانکی: 1800 تومان

2166- روسیه     10 روبل   2011                       کیفیت بینهایت عالی: 2000 تومان     p


2168- روسیه    1 روبل    1992              کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان
p

2169- روسیه    5 روبل    1992              کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان     p

2170- روسیه     10 روبل   1993                        کیفیت بسیارعالی: 1600 تومان       د

2171- روسیه     20 روبل   1992                    کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان   p

2172- روسیه     50 روبل    1993                    کیفیت بسیارعالی: 3000 تومان                   p

2173- روسیه     100 روبل   1993                    کیفیت بسیارعالی: 4000 تومان      z

2175- روسیه    2 کوپیک    1909                فروخته شد                    p2300- رومانی    100 لئی   1993                 کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان    p
(تصویر Michael The Brave: مایکل دوم ملقب به مایکل شجاع. پادشاه والچیا و مولداویا از 1593 تا 1601 میلادی)


2302- رومانی    1000 لئی    2001              کیفیت بسیارعالی: 5000 تومان
(کنستانتین برانکوا،شاهزاده والاچیا و رومانی از 1688 تا 1714)


2303- رومانی    5000 لئی   2003                 کیفیت بسیارعالی: 5500 تومان فروخته  شد   p

2304- رومانی     50 لئی    1991   (الکساندرو ایوان کوزا)            کیفیت بسیارعالی: 3800 تومان     ه

2305- رومانی     20 لئی    1991                 کیفیت بسیارعالی: 3500 تومان      i
(استفان سوم مولدووا، پادشاه مولدووا از 1457 تا 1504 میلادی)

2312- رومانی    50 بانی  1921                   کیفیت خوب/عالی: 6000 تومان  فروخته شدz

2315- رومانی    100 لئی   1943                       فروخته شد               z
(تصویر میخائیل اول، آخرین شاه رومانی - او نبیره ملکه ویکتوریا از طرف والدینش میباشد و همچنین ارتباط خویشاوندی با ملکه الیزابت دوم، فرمانروای بریتانیا، دارد. در ضمن به همراه سیمئون زاکسن،کبورگ و گوتا، تنها فرمانروایان به جای مانده از جنگ جهانی دوم میباشند)

2330- رومانی    1 لئو     1966                   کیفیت بسیارعالی: 2800 تومان     p


2335- رومانی    1 بانی     2016             کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان  د

2336- رومانی   5 بانی    2013                      کیفیت بسیارعالی: 1500تومان          د

2337- رومانی    10 بانی     2011                     کیفیت بانکی: 1500 تومان               p

2339- رومانی    50 بانی    2014              کیفیت بینهایت عالی: 1600 تومان     پ

2341- رومانی   25 بانی    1982  (آلومینیومی)            کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان      p

2342- رومانی   15 بانی     1966   (نیکل)         کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان   p

2345- رومانی  5 لئی    1978   (آلومینیومی)                   کیفیت عالی: 3000 تومان      p

2350- رومانی  10 لئی    1991   (یادبود انقلاب 22 سپتامبر)                کیفیت بینهایت عالی: 3000 تومان    i

2401- دانمارک    1 کرون    1925             فروخته شد

2403- دانمارک    10 اور    1924  (اولین سال ضرب)        کیفیت بسیارعالی: 10000 تومان

2408- دانمارک    1 کرون    1980                 کیفیت بانکی: 2200 تومان رزرو شده   i
(مارگاریت دوم پادشاه کنونی دانمارک)

2409- دانمارک    10 کرون    1979                    کیفیت بسیار عالی: 12000 تومان
(مارگاریت دوم پادشاه کنونی دانمارک)

2410- دانمارک    1 کرون    1970                      کیفیت بسیار عالی: 2000 تومان    p
(فردریک نهم، پادشاه پیشین دانمارک و پدر مارگاریت دوم، ملکه کنونی دانمارک)

2412- دانمارک    5 کرون    1961                                     فروخته شد  Fi
(فردریک نهم، پادشاه پیشین دانمارک و پدر مارگاریت دوم، ملکه کنونی دانمارک)

2416- دانمارک   10 کرون   2006  (یادبودی)        کیفیت بسیارعالی: 12500 تومان رزرو شده  SV
(یادبود 200مین سالروز تولد هانس کریستین آندرسون نویسنده معروف دانمارکی و نویسنده داستانهای معروف ملکه برفی، دخترک کبریت فروش،جوجه اردک زشت و ... )

2420- دانمارک   20 کرون    2014                             فروخته شد

2425- دانمارک   20 کرون   2007   (یادبودی - سری کشتی های دانمارک)           فروخته شد
(با کپسول طلقی فابریک)
(کشتی وردن با نام کامل HDMS Vaerdden F359, از سری کشتی های اقیانوس پیمای نیروی دریایی سلطنتی دانمارک میباشد که برای حاکمیت دانمارک در آبهای اطراف جزایر فارو و گرینلند به کار گرفته شده است)

2426- دانمارک   20 کرون   2010   (یادبود  70مین سالروز تولد ملکه مارگارت دوم)         فروخته شد i

2431- دانمارک   2 کرون     2004                  کیفیت درحدبانکی: 2800 تومان فروخته شد   i

2437- دانمارک    5 اور    1967                   کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان        i

2438- دانمارک    5 اور    1973                   کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان   د

2439- دانمارک    25 اور    1990                   کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان          د

2440- دانمارک    50 اور    1990                   کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان      p

2442- دانمارک    10 اور    1971                        کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان     p

2443- دانمارک    10 اور    1977                    کیفیت بسیارعالی: 1500 تومان   p

2445- دانمارک    25 اور    1968                 کیفیت بسیارعالی: 1800 تومان Sold out  i


2447- دانمارک   2 اور   1965   (جنس: روی)          کیفیت بسیارعالی: 2000 تومان

نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب