عرضه کننده انواع سکه و اسکناس و تمبر و اجناس کلکسیونی ایرانی و خارجی


نویسنده :. .
تاریخ:چهارشنبه 6 خرداد 1394-06:37 ب.ظ

اسکناس خارجی ( قاره آفریقا)


B476- کنگو   10 سنتیم    1997        تک بانکی: 6500 تومان


B474- اریتره   5 ناکفا   1997             تک بانکی: 6000 تومان


B473- مصر   5 قروش (پیاستر)    2002          تک بانکی: 2500تومان


B472- مصر   50 قرش (پیاستر)    1994          تک بانکی: 5000 تومان

B471- مصر    50 قرش   2017 (چاپ جدید)        تک بانکی: 2500 تومان        جفت بانکی: 5000 تومان

B470- مصر    1 جنیه (پوند)     2016          تک بانکی: 3000 تومان         جفت بانکی: 6000 تومان


B468- تونس   20 دینار   2017       تک بانکی: 110000 تومان          جفت بانکی: 220000 تومان


B466- مالاوی   50 کواچا    2016                 تک بانکی: 5500 تومان


B465- مصر    10 قروش (پیاستر)      2006        تک بانکی: 5000 تومان

B463- سومالی    50 شیلین   1990         تک بانکی: 4000 تومان        جفت بانکی: 8000 تومان


B462- ماداگاسکار    100 آریاری   2004        تک بانکی: 4000 تومان        جفت بانکی: 8000 تومان

B461- ماداگاسکار    100 آریاری    2004          تک بانکی: 3500 تومان

B460- زیمبابوه   250000 دلار    2008        تک بانکی: 6500 تومان         جفت بانکی: 13000 تومان


B459- مالاوی    100 کواچا   2016                  تک بانکی: 6000 تومان


B458- سودان جنوبی   1 پوند   2011             تک بانکی: 8000 تومان


B457- گینه   100 فرانک   1998               تک بانکی: 4000 تومان


B456- گینه   100 فرانک   2015               تک بانکی: 3500 تومان فروخته شد


B455- گینه   500 فرانک     2006                    تک بانکی: 4500تومان


B454- کنگو     20 فرانک    2003                       تک بانکی: 5000تومان فروخته شد


B453- زیمبابوه   1 دلار   2007                تک بانکی: 3000 تومان


B450- اسکناس فانتزی   50 دلار   2017   جزیره آلدابرا  (با موضوع پرندگان مناطق گرمسیری)         تک بانکی: 15000 تومان فروخته شد


B449- اسکناس فانتزی   25 دلار   2017   جزیره آلدابرا  (با موضوع پرندگان مناطق گرمسیری)         تک بانکی: 15000 تومان


B448- ماداگاسکار   2000 آریاری   2017            تک بانکی: 12000 تومان فروخته شد


B446- نیجریه   10 نایرا    2009  (پلیمری)            تک بانکی: 4000تومان


B445- نیجریه   5 نایرا    2013  (پلیمری)          تک بانکی: 3000تومان

B443- گامبیا   5 دالاسی   2013             تک بانکی: 7000 تومان


B441- بروندی   100 فرانک    2011       تک بانکی: 3500تومان        جفت بانکی: 7000تومان


B440- موزامبیک   100.000 متیکا    1993        تک بانکی: 10000تومان         جفت بانکی: 20000تومان


B438- گینه بیسائو   50 پزو    1990            تک بانکی: 4500تومان


B437- کنیا    50 شیلینگ    2010                   تک بانکی: 10000 تومان


B436- بروندی    500 فرانک    1999                           تک بانکی: 10000 تومان


B432- کنگو     100 فرانک    2007                       تک بانکی: 5000تومان

B430- مالاوی   20 کواچا    2015              تک بانکی: 4000 تومان


B000- آنگولا    500 کوانزا    1987                      تک بانکی: 8500 تومان فروخته شد


B427- موزامبیک   50 اسکودو    1970                         تک بانکی: 5000 تومان


B426- موزامبیک    100 اسکودو    1961         تک بانکی: 6000 تومان         جفت بانکی: 12000 تومان


B422- موزامبیک   50.000 متیکا    1993        تک بانکی: 6000تومان         جفت بانکی: 12000تومان

B421- زیمبابوه    500000000 (500 میلیون) دلار    2008         تک بانکی: 5500 تومان        جفت بانکی: 11000 تومان


B420- زیمبابوه    500 دلار    2007           تک بانکی: 4500 تومان           جفت بانکی: 9000 تومان

B419- زیمبابوه    20 دلار   2007        تک بانکی: 4000 تومان         جفت بانکی: 8000 تومان

B418- زیمبابوه    10 دلار    2007          تک بانکی: 4000 تومان          جفت بانکی: 8000 تومان


B417- زیمبابوه    5 کواچا   2007        تک بانکی:4500 تومان       جفت بانکی: 9000 تومان


B416- موزامبیک    500 متیکا    1991               تک بانکی: 10000 تومان

B415- کنگو     50 فرانک    2007                          تک بانکی: 4500 تومان


B000- گامبیا    25 دالاسی    2006                  تک بانکی: 16000 تومان فروخته شد


B413- سیشل   10 روپیه    2013           تک بانکی: 12000 تومان          جفت بانکی: 24000 تومان


B410- بروندی    20 فرانک   2007                تک بانکی: 3500 تومان


B000- آفریقای مرکزی   1000 فرانک   2003  (کشور کامرون)        تک بانکی 20000 تومان فروخته شد

B408- زامبیا     5 کواچا      1988-1980           تک بانکی: 4000 تومان          جفت بانکی: 8000 تومان

B407- زامبیا     10 کواچا   (1988-1980)           تک بانکی: 5500تومان            جفت بانکی: 11000تومان

B406- زامبیا    50 کواچا    1988                  تک بانکی: 4000تومان

B405- زامبیا     50 کواچا    2009              تک بانکی: 4000 تومان

B404- زامبیا      100 کواچا     1991                  تک بانکی: 7000تومان         


B000- زامبیا    20 کواچا   1980-1988                  تک بانکی: 6000 تومان فروخته شد


B000- زامبیا    5 کواچا   2012                         تک بانکی: 7000 تومان فروخته شد


B000- سودان    25 قرش    1978                تک بانکی: 5500 تومان فروخته شد


B000- موزامبیک   100 متیکا     1989               تک بانکی: 6000تومان فروخته شد


B000- جیبوتی    40 فرانک    2017                          تک بانکی: 28000 تومان  فروخته شد


B000- اوگاندا    50000 شیلینگ     2013            تک بانکی: 105000 تومان فروخته شد


B000- موریتانی   50 اوقیه   2017                        تک بانکی: 35000 تومان  فروخته شد

B000- نیجریه   20 نایرا    2016  (پلیمری)            تک بانکی: 5000تومان فروخته شد

B000- زامبیا    10 کواچا    1991- 1989                   تک بانکی: 4500 تومان فروخته شد


B000- زامبیا    20 کواچا    1992                         تک بانکی: 4500 تومان فروخته شد


B000- آفریقای جنوبی    20 راند  (2009)            تک بانکی: 28000 تومان فروخته شد


B000- آفریقای جنوبی    20 راند  (2016-2013)          تک بانکی: 19000 تومان فروخته شد


B000- موزامبیک     20 متیکا    2011  (پلیمری)             تک بانکی: 9000 تومان فروخته شد


B000- الجزایر   2000 فرانک    2011                          تک بانکی: 168000 تومان  فروخته شد


B000- تانزانیا    20 شیلینگی    1987                  تک بانکی: 15000 تومان فروخته شد

- گینه    10 سیلیس     1971                                     فروخته شد

غنا    20000 سدی    2003                                                 فروخته شد

 مجمع الجزایر قمر (کومور)     2000 فرانک    2005            فروخته شد

 مصر    10 جنیه(پوند)     1974                                     فروخته شد
نظرات() 
جلوگیری از کپی کردن مطالب